نسخه آزمایشی
۲۳۶ بازدید

معرفی مرکز

معرفی مرکز

مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی لنگرود از سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را در فضایی به مساحت ۱۲۰۰ متر مربع  با پذیرش دانشجو در ۳ کد رشته کاردانی و ۲ کد رشته کارشناسی آغاز نمود و در حال حاضر با ۱۲ کد رشته کاردانی و ۸ کد رشته کارشناسی مشغول فعالیت می باشد و تاکنون بالغ بر ۱۲۰۰ نفر از این مرکز فارغ التحصیل گردیده اند.

رشته های مرکز به شرح ذیل می باشند:

کاردانی

کاردانی حقوق- حقوق ثبتی

کاردانی حسابداری امورمالی

کاردانی روابط عمومی

کاردانی فنی کسب وکارهای دیجیتالی

کاردانی مدیریت کسب وکار

کاردانی مدیریت-امور اداری

کاردانی امورفرهنگی

کاردانی حرفه ای آشپزی

کاردانی تربیت مربی پیش دبستانی

کاردانی فناوری اطلاعات-اینترنت وشبکه های گسترده

کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری

کاردانی مددکاری اجتماعی-مددکاری خانواده

کارشناسی

کارشناسی روابط عمومی-اموررسانه

کارشناسی حسابداری امورمالی

مدیریت اموراداری و منابع انسانی

مهندسی فناوری کسب وکار دیجیتالی

مدیریت امورفرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی

مهندسی فناوری شبکه های رایانه ای

مهندسی فناوری اطلاعات- فناوری اطلاعات

کارشناسی مددکاری اجتماعی-مددکاری خانواده

آدرس: لنگرود-خیابان نواب صفوی-نواب نهم

کد پستی: ۳۵۴۶۸-۴۴۷۱۶

تلفن: ۴۲۵۴۸۰۲۴-۰۱۳۴۲۵۲۲۰۲۶

بالا