نسخه آزمایشی
کلیه مطالب با برچسب:   کارآفرینی

برگزاری کارگاه کارآفرینی

برگزاری کارگاه آموزشی کارآفرینی  به مناسبت روز کارآفرین برای دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی لنگرود با سخنرانی مدرس  مدعو مرکز جناب آقای دکتر جعفر پور.

بالا