نسخه آزمایشی
۱۱۰ بازدید

معرفی رئیس مرکز

معرفی رئیس مرکز

نام: مسیب

نام خانوادگی : مرادی یاسوری

تحصیلات:

کارشناسی ارشدجغرافیای سیاسی

سوابق تدریس:

تدریس در موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی واحد استان گیلان

تدریس در مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی شعبه فومن

تدریس در مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی شعبه رودسر

تدریس در مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی شعبه لنگرود

تدریس در سازمان فنی و حرفه ای رشت

سوابق آموزشی و اجرایی:

مدیر امور اداری و مالی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی شعبه فومن

مدیر امور فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی شعبه فومن

مدیر گروه رشته مدیریت امور فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی شعبه فومن

مدیر مالی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی شعبه بندر انزلی

مسئول ستاد شاهد و ایثارگران مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی شعبه بندر انزلی

مدیر امور فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی شعبه بندر انزلی

عضو شورای آموزشی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی شعبه بندر انزلی

رییس شورای آموزشی مرکزآموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رودسر و لنگرود

مدیر امور اداری و مالی  موسسه جهاددانشگاهی رشت

رییس مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی شعبه رودسر

مدیر گروه نیازسنجی و پروژه یابی سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان

بالا